KJ Power Generator

KJ Power Hakkında

Kürkçüoğlu Jeneratör, İstanbul Kurtköy'de bulunan modern üretim tesisinde 7kVA - 2500kVA güçleri arasında dizel jeneratör setleri, ses izolasyon kabinleri, her tipte kontrol ve güç transfer panoları ile senkronizasyon sistemleri üretimi yapmaktadır.

Dünyanın önde gelen jeneratör firmaları arasında yer alan Kürkçüoğlu Jeneratör, yurt içinde ve 70'i aşkın ülkedeki satış ve satış sonrası destek hizmetleri ağıyla, inşaat, petrol, gıda, sağlık, eğitim, telekom başta olmak üzere, bir çok sanayi sektörüyle kamu kurum ve kuruluşlarının kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Ürettiği ürünlerin %70'ini ihraç eden Kürkçüoğlu Jeneratör, sektöründeki uluslararası fuarlara katılım göstererek, dünya standartlarında ürettiği dizel jeneratör setleri ve opsiyonel donanımlarıyla daha çok ülkede "enerji kaynağı" olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Kürkçüoğlu Jeneratör konusunda eğitimli uzman kadrosuyla, sahip olduğu kaliteli araçlarla donatılmış montaj hatlarında, tüm iklim koşullarında yüksek performansla çalışmaya elverişli olarak ürettiği dizel jeneratör setlerini müşterilerine sunmaktadır. Faaliyete başladığı 1996 yılından bu yana koşulsuz müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ana prensip haline getiren Kürkçüoğlu Jeneratör'ün ürettiği bütün ürünler, uzman kalite kontrol personelleri tarafından giriş kontrolünden, nihai ürün kontrolüne kadar, üretimin her aşamasında gerekli fonksiyon, performans ve güvenlik testlerinden, büyük bir titizlikle geçirilmektedir.

Yönetim sistemlerini tüm dünyada kabul gören ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 sertifikalarıyla belgelemiş olan Kürkçüoğlu Jeneratör, TSE ve CE standartlarında ürettiği ürünlerini, Türk Patent Enstitüsü'nce tescil edilmiş olan "KJ POWER JENERATÖR" ve "KJ POWER GENERATOR" markalarıyla Dünyada ve Türkiye Cumhuriyeti'nde pek çok kamu kuruluşunun ve küresel markanın jeneratör tedarikçisi olmanın gururunu taşımaktadır.

Hedef ve politikalarını periyodik olarak gözden geçiren Kürkçüoğlu Jeneratör, sürekli iyileştirme hedefi kapsamında yaptığı modernizasyon çalışmalarıyla, kalite çıtasını her geçen gün daha da yükseltmektedir.

Yönetim Politikamız

Vizyonumuz
Kendi alanında Türkiye ve dünyada bilinir, güvenilir, her zaman iyiyi arayan, pazar payını devamlı arttıran, kaliteden ödün vermeyen, çalışanına ve müşterisine değer veren bir firma olmak. 

Misyonumuz
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve jeneratör sektöründe yeni iş alanları yaratarak ürün gamını genişletip iş hacmini artırmaktır. Çalışan personelinin niteliklerini geliştirip yenilikçi, gelişimci, insana değer veren firma olmaktır. 

Hedefimiz
Yakın zamanda dünyada jeneratör üretimi yapan en çok bilinen markalardan biri olmak.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Kürkçüoğlu Jeneratör, jeneratör imalat, satış ve teknik servis alanlarında sektöründe tercih edilen, kaliteli ve güvenilir bir şirket olmayı hedeflemiş ve entegre yönetim sistemleri politikasını bu çerçevede belirlemiştir.

Kürkçüoğlu Jeneratör; müşterilerinin beklentilerini ve tüm isteklerini derinden algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren öncü enerji şirketi olmayı ve müşterilerimizin enerjiye ihtiyaç duyduğu her noktada kesintiye uğramayacakları, güvenilir bir enerji kaynağı olmayı hedefler. Bu doğrultuda vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz ışığında uygulamaya aldığımız entegre yönetim sistemimiz ile yasal gereklere ve standartlara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi, tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürekli gelişmeyi amaçlıyoruz.

Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yönetim sistemi standartlarının şartlarını, standartlar, yönetmelikler ve diğer yasal mevzuattaki değişiklikleri de takip ederek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde firmamızın ilgili her kademesinde gerekli değişiklikleri yaparak tanımlamak, uygulamak, kontrol etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm hammaddelerin ana kaynağı olan doğayı korumak, işimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliği sağlamak temel taahhüdümüzdür.

 • İnsan odaklı bir yaklaşım ile çalışanlarını eğitir, geliştirir, yapılan her faaliyette müşteri memnuniyeti, kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci ile hareket etmelerini sağlar ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.
 • Tüm değer zincirindeki paydaşlarımızın standartlarının dünya klasında olması için rekabetçilik hedefiyle sürekli gelişim sağlar.
 • Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimi gerçekleştirir.
 • Uygulanan entegre yönetim sistemimiz, gelişime açık alanların tespit edilmesi, performansının izlenmesi, verimliliğinin artması için düzenli olarak üst yönetim tarafından gözden geçirilir.

KALİTE

 • Jeneratör ile ilgili tüm dünyada geçerliliği olan uygulanabilir tüm standartların gereklerini yerine getirecek üretim metotlarını, üretim teknolojileri ve üretim süreçlerini geliştirerek uygulamaya almayı,
 • Müşteri isteklerini ve standart gereklerini karşılayacak jeneratörü; istenen zamanda, tam ve doğru olarak, tek seferde üretmeyi,
 • Üretim teknolojilerine yatırım yaparak modern üretim tekniklerini üretimine adapte etmeyi ve gelişen teknolojiyi sürekli takip etmeyi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmayı,
 • Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamayı, sonuçları izlemeyi, tam zamanında ve doğru ürün/hizmet tedariği için zincirin halkalarını kontrol altında tutmayı,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi,

ÇEVRE VE ENERJİ

 • Her türlü atık bertaraf işlemini, bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği ve atık ortaya çıkışını kaynağında önleyecek yöntemler geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmeyi ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
 • Jeneratör üretimi için daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzemeler kullanmayı,
 • Yürütmekte olduğu tüm süreçlerde; çevre ile ilgili uluslararası işletme standartlarına ve bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymayı ve bu şartları yerine getirmeyi,
 • Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliğini arttırmayı,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • Çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanması için faaliyetlerimizi yürüttüğümüz tüm alanlarda önlemler almayı ve uygulamayı,
 • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, gelişmelerini sağlayacak eğitim faaliyetleri ile sürekli olarak bilinç seviyelerini iyileştirmek, bireysel gelişimlerini artırmak, bağlılıklarını, memnuniyetlerini ve ekip ruhunu iyileştirmek amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı, tüm şirket faaliyetleri sırasında oluşabilecek iş güvenliği risklerinin tespit edilerek, bu risklerden ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için gerekli faaliyetleri yapmayı ve tedbirleri almayı,
 • Sağlık ve emniyet konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliğini arttırmayı,
 • Yürütmekte olduğu tüm süreçlerde; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası işletme standartlarına ve bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymayı ve bu şartları yerine getirmeyi,
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi,

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKÂYET YÖNETİMİ

 • Müşteri istek ve taleplerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde yerine getirmeyi,
 • Müşteri istek ve taleplerini daima kaliteli ve hızlı hizmet sunma anlayışımızla ele almayı,
 • Müşterilerimizden aldığımız her şikayeti objektif ve hızlı bir şekilde inceleyip çözüm sunmayı, tüm iç ve dış kaynaklı çözüm yolları tükenene ve müşterilerimiz tatmin edilene kadar şikayetlerini izlemeyi, analiz etmeyi ve sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamayı,
 • İstek ve talepleri ele alırken uluslararası işletme standartlarına ve bağlı yasal ve mevzuata dayalı şartlara uymayı,
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi,

Kürkçüoğlu Jeneratör yönetimi olarak Entegre Yönetim Sistemimizin politikası çerçevesinde taahhüt ederiz. Belirlemiş olduğumuz entegre yönetim sistemi politikalarımızın tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması üst yönetimin önderliğinde tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

Genel Müdür
Musa KÜRKÇÜ