Politikalarımız

MİSYON

Kürkçüoğlu Jeneratör olarak görevimiz ;

Global jeneratör pazarının tanınmış firmalarından biri olarak, teknolojideki ilerleme ve dönüşümleri yakından takip ederek, farklı coğrafyalar ve iklim koşullarında sorunsuz çalışan, dayanıklı, güçlü, kalitesini ispatlamış ve ekonomik jeneratörleri sahip olduğu çeviklik, iş disiplini ile imal ederek müşterilerine sunmaktır.

VİZYON

Kürkçüoğlu Jeneratör olarak geleceğe bakışımız ve arzumuz ;

Dünyadaki değişim ve dönüşüme paralel olarak alt yapımızı, ürünlerimizi, iş yapış biçimimizi sürekli yenileyerek ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç etmektir.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

KJ Jeneratör olarak geleceğe yol alırken sıkı sıkıya sarıldığımız değişmeyen ilkelerimiz ve değerlerimiz :

ETİK : Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma karşı dürüst, şeffaf ve adil davranarak saygınlığımızı korumaya özen gösteririz.

ÇALIŞANLAR: Çalışanlarımızı cinsiyet, etnik köken, inanç ve düşüncülerinden ötürü ayırmadan önemser, gelişimlerini destekler, üretkenliklerini teşvik eder, başarılarını takdir ederiz.

ÇEVRE: Gezegenimizdeki doğa ve çevre ile ilgili üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiririz. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimimizi gerçekleştiririz.

SÜREKLİ GELİŞİM VE ÖĞRENME : Öğrenmenin ve gelişimin bir sonunun olmadığı bilinciyle gelişmeleri, yenilikleri takip ederek güncel kalmaya ve kendimizi geliştirmeye önem veririz.

KATILIMCILIK : Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya ve uygun çözümler üretmeye çalışırız.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Jeneratör ile ilgili tüm dünyada geçerliliği olan uygulanabilir tüm standartların gereklerini yerine getirecek üretim teknolojileri ve süreçlerini geliştirerek uygulamaya almayı,

 • Müşteri isteklerini ve standart gereklerini karşılayacak jeneratörü; istenen zamanda, tam ve doğru olarak, tek seferde üretmeyi,

 • Üretim teknolojilerine yatırım yaparak modern üretim tekniklerini üretimine adapte etmeyi, gelişen teknolojiyi sürekli takip etmeyi, verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmayı,

 • Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamayı, sonuçları izlemeyi, tam zamanında ve doğru ürün/hizmet tedariki için zincirin halkalarını kontrol altında tutmayı,

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi,

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKAMIZ

 • Her türlü atık bertaraf işlemini, bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği ve atık ortaya çıkışını kaynağında önleyecek yöntemler geliştirmeyi,

 • Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması için yöntemler geliştirmeyi ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,

 • Jeneratör üretimi için daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzemeler kullanmayı,

 • Yürütmekte olduğu tüm süreçlerde; çevre ile ilgili uluslararası işletme standartlarına ve bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymayı ve bu şartları yerine getirmeyi,

 • Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliğini arttırmayı,

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında, sağlıklı bireyler ve iş gücüyle gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun gereği olarak;

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,

 • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren ve tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

 • Müşteri istek ve taleplerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde yerine getirmeyi,

 • Müşteri istek ve taleplerini daima kaliteli ve hızlı hizmet sunma anlayışımızla ele almayı,

 • Müşterilerimizden aldığımız her şikayeti objektif ve hızlı bir şekilde inceleyip çözüm sunmayı, tüm iç ve dış kaynaklı çözüm yolları tükenene ve müşterilerimiz tatmin edilene kadar şikayetlerini izlemeyi, analiz etmeyi ve sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamayı,

 • İstek ve talepleri ele alırken uluslararası işletme standartlarına ve bağlı yasal ve mevzuata dayalı şartlara uymayı,

 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi,

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek sistemi ve tüm paydaşlarını sürekli iyileştirmeyi,

Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yönetim sistemi standartlarının şartlarını, standartlar, yönetmelikler ve diğer yasal mevzuattaki değişiklikleri de takip ederek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde firmamızın ilgili her kademesinde gerekli değişiklikleri yaparak tanımlamak, uygulamak, kontrol etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm hammaddelerin ana kaynağı olan doğayı korumak, işimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliği sağlamak temel taahhüdümüzdür.

Yönetim Kurulu Başkanı Musa KÜRKÇÜ
Kürkçüoğlu Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş POL.01/02 12042022

Kj Power

KJ Power: Kesintisiz enerji için en yüksek kalite standartlarında, güvenilir dizel jeneratörler, koruyucu kabinler ve her ihtiyaca özel çözümler. Kesintisiz güç, üstün performans.


Copyright © 2024 KJ Power Generator. Tüm hakları saklıdır.